Gniecione ziarno kukurydzy u zwierząt hodowlanych

Gniecione ziarno kukurydzy u zwierząt hodowlanych

Żywienie zwierząt hodowlanych to czynność, do której nie można podchodzić lekceważąco, a robić wszystko, by wraz z pożywieniem dostarczyć im odpowiednie składniki odżywcze, witaminy i minerały. W przypadku krów dobrym rozwiązaniem będzie gniecione ziarno kukurydzy, które w procesie trawienia pozwala na lepsze wykorzystanie dostarczanej energii.

Czym jest gniecione ziarno kukurydzy?

Gniecione – lub też śrutowane – ziarno kukurydzy stanowi wartościową paszę energetyczną dla wysokowydajnych krów mlecznych. Taka forma ziaren wolniej rozkłada się w żwaczu, przez co duża część skrobi przedostaje się do jelita cienkiego, w którym to zostaje strawiona. Do tego taki komponent paszowy stymuluje namnażanie bakterii w żwaczu.

Proces dosuszenia tego ziarna jest dość kosztowny, dlatego hodowcy najczęściej wybierają je w postaci kiszonej. W niej też wśród frakcji włókna przeważa neutralne włókno detergentowe – ma ono bezpośredni wpływ na przyjemny smak tej paszy.

Skarmianie zwierząt tym rodzajem paszy, jeżeli chodzi o dawkowanie i zasady spasania, jest podobne jak w przypadku ziarna z rękawa czy pryzmy. Poza krowami mlecznymi w okresie laktacji produkt ten nadaje się również do skarmiania zwierząt hodowlanych takich jak bydło opasowe, trzoda chlewna czy też drób. Taki komponent paszowy, będący objętościowy i dostarczający sporo energii, jest obecnie tym, bez którego wielu hodowców nie wyobraża sobie żywienia swoich zwierząt.

Zalety i wady gniecionego ziarna kukurydzy

Skarmianie zwierząt za pomocą tej paszy przyczynia się do lepszego wykorzystania energii, jaka jest dostarczana z tym pokarmem. Taka forma skarmiania polecana jest szczególnie w przypadku krów będących w pierwszych czterech miesiącach laktacji – z zaznaczaniem, że taka pasza nie sprzyja tym zwierzętom pod koniec laktacji, gdyż może to grozić ich nadmiernych odtłuszczeniem.

Skarmianie ziarnami kukurydzy wiąże się z dostarczeniem odpowiednich składników – w przypadku białka ilość jest niewielka, wynosi zaledwie 9-10%, natomiast zawiera w sobie około 70% skrobi i prawie $% tłuszczu, a zawartość włókna surowego jest w granicach 3%.

Przyjmowanie przez krowy

Dzienna dawka gniecionych ziaren kukurydzy, jaka jest zalecana, to 8-10 kilogramów w szczycie laktacji. Skarmianie tą paszą nie wpłynie na drastyczne zmniejszenie odczytu pH żwacza, co przekłada się na mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia u zwierząt kwasicy metabolicznej. Podana dawka pokrywa zaś równowartość produkcyjną 2 litrów krowiego mleka o zawartości tłuszczu 4%.

Dostępność gniecionych ziaren kukurydzy

Na rynku kiszone ziarno kukurydzy najczęściej dostępne jest w big-bagach o pojemności 1000 lub 800 kilogramów. Można również spotkać się z ofertami pakowania tej paszy w big-bagach o pojemności 600 kilogramów. Producenci stosują dodatek konserwantów chemicznych lub biologicznych, taki zabieg ogranicza straty fermentacyjne. Poszukując gniecionych ziaren kukurydzy dla swoich zwierząt, można również natrafić na kiszonkę z dodatkiem melasy.