Wynagrodzenie, a gry liczbowe

Wynagrodzenie, a gry liczbowe

Lotto liczby czy wynagrodzenie – na czym możemy więcej zyskać?

Otrzymywanie stałego zatrudnienia nie wymaga, aby miało ono jednakowy poziom w ciągu stałego okresu przyjętego za podstawę oceny. Przeto podwyżka wynagrodzenia nawet w ostatnim miesiącu zatrudnienia, będąca następstwem awansu lub nowego zaszeregowania pracownika, nie zmienia faktu, że jest to wynagrodzenie w stałej miesięcznej wysokości. Wynagrodzeniem stałym jest również wynagrodzenie, które w stałych swoich składnikach jest zróżnicowane co do wysokości w skutek podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego lub procentowego wskaźnika indywidualnego.

 

Od wymienionych rodzajów wynagrodzenia za pracę należy odróżnić wynagrodzenie pełne. Przez wynagrodzenie pełne rozumieć należy wynagrodzenie o takich samych składnikach i w takiej samej wysokości, jakie otrzymuje pracownik pełniący czynności zawodowe. Wiele mogą nam jednak pomóc lotto liczby. Pełne wynagrodzenie jest przydatne do określenia stawek wynagrodzenia pracowników czasowo zwolnionych od obowiązku świadczenia pracy, którzy zachowują obowiązki płacowe. Podsumowując wynagrodzeniem stałym jest również wynagrodzenie, które w stałych swoich składnikach jest zróżnicowane co do wysokości w skutek podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego lub procentowego wskaźnika indywidualnego.